Edirne 17°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
TRAKYA PLANI’NA BOMBA - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Edirne
TRAKYA PLANI’NA BOMBA 6.8.2020 - 10:51:43
Edirne Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi’nin toplantılarında İl Çevre Düzeni Planı’na ilave plan hükmünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması teklifinin kabul edilmesine Av. Coşkun Molla tepki gösterdi. Molla, teklifin Bakanlık tarafından kabul edilmesi halinde 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nın delinerek tarım arazilerinin vasfını kaybedeceğine dikkat çekerken; “Bu kararlar, 1/100 bin ve 1/25 binlik planların içine bomba yerleştirmektir” dedi.TRAKYA PLANI’NA BOMBA

Edirne Belediye Meclisi ile Edirne İl Genel Meclisi’nin tarım alanları üzerindeki en az 25 büyükbaş veya 100 küçükbaş veya üzeri kapasiteli hayvancılık tesisleri niteliğindeki tarımsal amaçlı yapıların büyütülmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması için oy birliğiyle kabul ettiği İl Çevre Düzeni Planı’na ilave plan hükmü teklifi, gündem olmaya devam ediyor. Yerleşim alanları dışına taşınması gereken hayvancılık amaçlı tesislerin taşınmasını hızlandırmak, hayvancılık tesislerinin ihtiyacı olan alan büyüklüklerinde tesislerin yapımını sağlamak ve hayvancılık amaçlı tesislerin tarımsal amaçlı yapı olması nedeniyle plan yapımına gerek duymadan kolayca yapımını sağlamak amacıyla 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’na ilave plan eklenmesini içeren kararla ilgili Av. Coşkun Molla ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu açıklamalarda bulundu.

Av. Coşkun Molla, 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’na eklenmesi talep edilen, “Tarım alanları üzerinde en az 25 büyükbaş veya 100 küçükbaş veya üzeri hayvancılık kapasiteli hayvancılık tesisleri niteliğindeki tarımsal amaçlı yapıların, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3083 sayılı Sulama Alanlarının Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne uygun bulunan mimari projelere göre, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri gereğince bulunması gerekli şartlar yapı ruhsatı veren idarelerce ayrıca değerlendirilmek kaydıyla bu plan hükmüne göre yaptırılabilir” ilave notun Trakya’daki tarım ve tarımsal bütünlüğü bozacağını söyledi. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Edirne Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi tarafından onaylanan kararı desteklediğini açıkladı.

“1/100 BİNLİK PLAN DELİNMEK İSTENİYOR”

Av. Coşkun Molla, 2 ayrı meclis tarafından alınan kararın tartışmalı ve vahim bir karar olduğunu belirtirken; “Gerek 1/100 binlik, gerek 1/25 binlik planda tarım arazilerinin ne şekilde kullanılacağı belirlendiği gibi, bu belirleme anayasamızın 45’inci maddesinden hareketle ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu gözetilerek yapılmış. Ayrıca İmar Kanunu hükümleri gözetilerek düzenleme getirilmiştir. Trakya’daki tarım arazilerinin sınıflandırılmış hallerinin ne şekilde kullanılacağı açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bir politikadır. 1/100 binlik plan, ne yazık ki amacına uygun bir şekilde yorumlanmıyor ve sürekli bu planın delinmesi için birtakım çabalar içinde olunması gerçekten üzücü bir durumdur” ifadelerine yer verdi.

“PLANDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLEMEZ”

Trakya’nın verimli topraklarına sahip çıkılması gerektiğini söyleyen Molla; “Söz konusu komisyon kararını gündeme getirenler kamu görevlileridir. Kamu görevlilerine, anayasanın 45’inci maddesi gereğince birtakım görevler verilmiştir. Öncelikli olarak tarım arazileriyle çayır ve mera alanlarının amacı dışında kullanılmasının ve tahribini önleme görevleri vardır. Bu görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Bu kararları da buna uygun şekilde vermeleri gerekiyor. Bu komisyon kararının, raporunda dayanak olarak gösterilen 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu’nun 13. maddesiyle bir ilgisi yok. Bu madde, komisyona böyle bir düzenleme hakkı vermemektedir. 5403 sayılı kanunun 13. maddesi, tarım arazilerinin kullanımının öncelikli olarak tarım arazisinin korunması zorunluluğu getirirken, bazı istisnalar da getirmiş. Ancak bu istisnalar arasında hayvancılıkla ilgili bir düzenleme veya istisna getirilmiş değildir. Bunu raporda dayanak olarak göstererek planda bir değişikliğe gidilemez” dedi.

“TARIM İLE HAYVANCILIK AYNI ŞEY DEĞİL”

Alınan komisyon kararında tarımsal faaliyet ile hayvancılık faaliyetinin aynı faaliyetler gibi değerlendirildiğine dikkat çeken Molla; “Böyle bir algı yaratılmaya çalışılmış. Hâlbuki aynı şey değil. Bunların kanunları ve düzenlemeleri ayrıdır. Hayvancılığın, tarımsal faaliyet içerisinde değerlendirilmesinin hukuki olarak kabul edilebilir tarafı yok. Bunu öngörerek 1/100 bin ve 1/25 binlik planlarda tarım arazilerinde hangi koşullarda hayvancılık yapılabileceği ve ne miktarda tarım arazilerinin kullanılabileceği düzenlenmiştir. Komisyon kararında da 1. sınıf alanlarda 500 metrekare, 2. sınıf alanlarda bin metrekare alanda imar planı değişikliği yapılabilir deniyor. Plana böyle bir metin eklenmesi hukuki değildir. Hayvancılık, 13. maddedeki istisnalar arasında değildir” sözlerine yer verdi.

“PLANLARDAKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEYECEK”

Kararda birtakım ihtiyaçların doğduğu ve bu ihtiyaçların kolaylaştırılması için 1/100 binlik planlara ilave plan hükmünün eklenmesinin önerildiğini söyleyen Molla; “500 ve bin metrekareye zaten izin var. Bu değişiklik ile nitelikli tarım arazilerinde inşaat alanlarının büyümesi kolaylaştırılacak. Metinde ne kadar büyütüleceği de yazılı değil. İmar Kanunu uygulanmayacak. 1/100 bin ve 1/25 binlik planlara göre bu tür inşaatlar yapılırken, İmar Kanunu’na atıf yapılıyor ve bu konuda bir mimari proje yapılması öngörülüyor. Eğer proje ortadan kalkarsa çevre kirliliği oluşacak. Hayvan işletmelerinin gelişi güzel ve düzensiz bir şekilde yerleşmesine sebep olacak. Bu düzenleme ile 1/100 bin ve 1/25 binlik plan notlarında öngörülen şartların yerine getirilmemesi sağlanmak istenmektedir” dedi.

“TARIM ARAZİSİNİN VASFI KALKACAK”

Yeni düzenleme ile verilecek izinlerin denetim dışı kalacağını belirten Molla; “Komisyon kararına göre; izin alınması kolaylaştırılacak, masrafsız olacak, kurulun belirleyeceği büyüklükte inşaatlar yapılmasına izin verilecek. Bu da kararın kamu yararına olmadığını ortaya koyuyor. Birtakım kişinin veya kişilerin özel talepleri doğrultusunda kararlar oluşmasına yol açacak. Mevcut düzenlemede nitelikli tarım arazisine 500 metrekare büyüklüğünde kapalı alandan bahsediliyor. Ayrıca açık alanlardan bahsedilmiyor. Tarım arazisinin vasfı korunmalıdır. Bu izinlerde verildiği zaman tarım arazisi vasfı kalkacaktır. Beton attığı zaman ne olacak?” ifadelerine yer verdi.

“PLANLARIN İÇİNE BOMBA YERLEŞTİRMEKTİR”

Kararın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya geçilmesi halinde tarımsal bütünlüğün bozulacağını savunan Molla; “Tarımsal bütünlük bozulduğu zaman, Trakya’nın en büyük değeri olan tarımı da ortadan kaldırmış olacaksın. Kamu yararı gözetilmemiş. Kişinin ya da kişilerin hak ve menfaatleri gözetilmiş. Kamu kuruluşu olarak kamunun menfaatini korumak zorundasın. Plana eklenmek istenen metin, son derece belirsiz, sınırları belli olmayan, kaç metrekare inşaat izni vereceğini bile dikkate almayan bir metindir. İhtiyaca göre olacağı belirtiliyor ve korkunç bir yetkiye sahip oluyor. Bunun denetimi de yok. Bu metnin planlara konulması, Trakya’nın delik deşik edilmesi demektir ve tarım arazisi amacını ortadan kaldırmaktır. Böyle bir metnin, 1/100 bin ve 1/25 binlik planların içine konulması, planların içine bomba yerleştirmektir. Anayasamızın, kanunların tarım alanları konusunda almış olduğu kararlar ve bunların korunmasına açıkça aykırı bir metin söz konusudur” dedi.

“İZİNLER ALINMADAN İNŞAAT İZNİ VERİLECEK”

Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği kararların bulunduğunu belirten Molla; “Kanun son derece açıktır. Kimse tarım arazileri üzerinde hayvancılık faaliyeti yapma demiyor. Bunun kurallarını ve şartlarını belirlemiş. Neyin amacında olduklarını anlamıyorum. Sanki bir engel varmış gibi sunuluyor. Sadece birtakım şartlara uyman gerekiyor. O düzenlemeleri ortadan kaldırırsan ne olur? Hukuk devletinde böyle bir çalışmanın olmaması gerekir. Danıştay kararına göre; tarım arazilerinin, tarım dışı faaliyetlere ayrılmasına izin verilmesi için bulunması zorunlu olan Toprak Koruma Kurulu kararı olması gerekiyor. Böyle bir notun planlana işlenmesini gerektiren bir durum yok. Toprak Koruma Kurulu’na müracaat edeceksin. Danıştay bunu zorunlu buluyor. Yapılacak değişiklik ile verilecek izin denetiminden kaçılmak amacıyla bu uygulama isteniyor. Kanuna açıkça aykırıdır. Gerekli izinler alınmadan inşaat izni verilecek. Komisyon kararı tamamen hukuki dayanaktan yoksundur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı umarım bu planı onaylamaz. Belediye Meclisi de benzer bir karar almış. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi’nde bu karar alındığında böyle bir değişikliğe gidilebilir. Belediye Meclisi veya İl Genel Meclisi üyeleri durumun farkında değiller” sözlerine yer verdi.

GAYTANCIOĞLU OLUMLU BULDU

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi’nin aldığı kararın 1/100 bin ve 1/25 binlik planlara etki de etse, hayvancılık tesislerinin yerlerinin belirlenmesi ve koruma altına alınması için olumlu bir gelişme olduğunu söylerken; “Çünkü Türkiye hayvancılığı şu anda can çekişiyor. Tarım ve Orman Bakanı, 26 Ekim 2019’da hayvancılıkta ithalat yapılmayacağını söyledi. Hemen arkasından AKP Genel Başkanı ithalat yapılmayacağını söyledi. Ama bizler, 200 bin hayvanın Türkiye’ye girdiğini tespit ettik ve videolarını çektik. Birçoğunun da hastalıklı olduğunun bilgisine ulaştık. Kurban Bayramı bitti ve Tarım ve Orman Bakanlığı bir genelge yayınladı. Büyükbaşların kilogramını 19 TL’den satın alıyor. Çünkü piyasada et var. Fakat insanlarda alım gücü kalmadı. İthal et çok geldiği için Türkiye’de yetiştirilen besiye rağbet azaldı. Bu da hükümetin çok yanlış bir hayvancılık politikasıdır. Ne et ve süt dengesini kurabildiler, ne de yem ve süt dengesini kurabildiler. Burada İl Genel Meclisi’mizin aldığı karar çok olumludur. Hayvancılık işletmelerine yerler ayrılması ve bunların koruma altına alınmasını destekliyorum” diye konuştu. 

 

 Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ 2381 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Henüz puan verilmemiş

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
Öğrencilere “Zeka Oyunu” hediyesi Öğrencilere “Zeka Oyunu” hediyesi 30.9.2020
Bulgar akını sürecek Bulgar akını sürecek 30.9.2020
Alkaya’dan destek çağrısı Alkaya’dan destek çağrısı 30.9.2020
   Tunca Köprüsü onarılıyor Tunca Köprüsü onarılıyor 30.9.2020
ETB, 22’nci yerli otomobile talip ETB, 22’nci yerli otomobile talip 30.9.2020
Saadet’ten duvar yazısı etkinliği Saadet’ten duvar yazısı etkinliği 30.9.2020
İzmir'de dolandırdı Edirne'de yakalandı İzmir'de dolandırdı Edirne'de yakalandı 30.9.2020
Kaçakların üzerinden servet çıktı Kaçakların üzerinden servet çıktı 30.9.2020
Palamutta rekor bekleniyor Palamutta rekor bekleniyor 30.9.2020
“5 milyon turist doğru değil” “5 milyon turist doğru değil” 30.9.2020
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 73
Web Siteleri 115
Facebook 123
Twitter 8
Instagram 5
Youtube 14


Ankete 338 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Haksız tahrik
Murat Savaş

Cüneyt Özdemir
Yılın ilk karı ve grip sezonu
Cüneyt Özdemir

Nefize Ramadan
Bulgaristan’da Türkçe Dili
Nefize Ramadan

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken

Recep Duymaz
İstiklal Marşı’mız TBMM’nde – 4
Recep Duymaz
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2020 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.