Edirne 18°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Çevre planına hayvancılık ilavesi - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Edirne
Çevre planına hayvancılık ilavesi 5.8.2020 - 11:33:02
Edirne İl Genel Meclisi, İl Çevre Düzeni Planı’na ilave plan hükmü teklifini kabul etti. Teklife göre; hayvancılık amaçlı tesisler, plan yapımına gerek duyulmadan yapılacak. Meclis’in oy birliğiyle aldığı karar sonucu, tarım alanları üzerindeki en az 25 büyükbaş veya 100 küçükbaş veya üzeri kapasiteli hayvancılık tesisleri niteliğindeki tarımsal amaçlı yapıların büyütülmesi hedefleniyor. İlave plan hükmü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak.Çevre planına hayvancılık ilavesi

Edirne İl Genel Meclisi’nin Ağustos ayı toplantıları, dün gerçekleştirilen ilk toplantı ile başladı. Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş yönetiminde düzenlenen toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun İl Çevre Düzeni Planına İlave Plan Hükmü Teklifi hakkındaki raporu görüşülerek karara bağlandı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında düzenlenen toplantı yoklama ve bir önceki toplantıya ait tutanakların okunması ile başlarken; toplantıda Edirne Valiliği tarafından gönderilen İl Çevre Düzeni Planına İlave Plan Hükmü Teklifi görüşüldü.

“YÜZDE 8’LİK PARSELLER YETMİYOR”

Meclis Başkanı Geçmiş, İl Çevre Düzeni Planı’nın 1/25 binlik ölçekli planlarının 2012 yılında Edirne Belediyesi ile birlikte İl Genel Meclisi’nde onaylandığını hatırlatırken; “2013 yılında bu planda bazı değişiklikler yaptık. Tarımsal alanlarda yapılaşma ile ilgili sıkıntılar baş gösterdi. İl Genel Meclisi’mize ve Sayın Valimize talepler gelmeye başladı. Tarımsal amaçlı arazilerde yapılaşma yüzde 4’tü. Daha sonra biz bunu yüzde 8’e çıkardık. Fakat Edirne bir tarım kenti olduğundan dolayı yüzde 8’lik parseller de yetmemeye başladı. Bu konuda mutlaka imar planı yapma zorunluluğu var. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bununla ilgili bir meclis kararı almış. Bakanlık da 1/100 binliklere bunu eklemiş. Aynı zamanda Çanakkale İl Genel Meclisi de Balıkesir’in aldığı karara göre bir karar alıp, 1/100 binlk planlara ekleyerek, 1/25 binlik planlarda bir düzenleme yapmışlar. Bu çalışmalarla ilgili bir talep yazısı gönderilmiş” ifadelerine yer verdi.

5 DAKİKALIK ARA VERİLDİ

Geçmiş, talep yazısının İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin oylanmasını Meclis’e sunarken; Meclis de oy birliğiyle kabul etti. Geçmiş, kararın Bakanlığa gideceğini belirtirken; İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporunu hazırlaması amacıyla toplantıya 5 dakikalık ara verdi.

“PLAN, YATIRIMLARA ENGEL”

Toplantının ikinci birleşiminde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun Komisyonunun İl Çevre Düzeni Planına İlave Plan Hükmü Teklifi hakkındaki raporunu, Komisyon Başkan Yardımcısı Sezgin Gündoğdu okudu. Gündoğdu, İl Özel İdaresi’nin yetki alanının önemli bir bölümünü tarım alanlarının oluşturduğunu belirtirken; “Günümüzde hayvancılık amaçlı yatırımlara yönelik yoğun bir talep gelmekle birlikte 1/25 bin ölçekli Edirne İli Çevre Düzeni Planı’nın, hayvancılık amaçlı yatırımlara yönelik yapılaşma koşullarına ait plan hükümleri, yatırımcıların istedikleri yatırımları yapmaları yönünde zaman ve ekonomik anlamda engel teşkil etmektedir” ifadelerini kullandı.

MEVCUT PLANLARI ANLATTI

Gündoğdu, hayvancılık tesislerinin, tarım alanları üzerinde yürürlükte olan 1/25 bin ölçekli İl Çevre Düzeni Planı Plan Notlarına göre yapıldığını söylerken; “İl Çevre Düzeni Planı Notlarında tarım alanları; tarımsal niteliği 1. öncelikli korunacak alanlar, tarımsal niteliği 2. öncelikli korunacak alanlar ve tarımsal niteliği sınırlı alanlar olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bu plan notlarına göre; tarım alanlarında yapılacak hayvancılık amaçlı tesislerde, 1. öncelikli alanlarda belirlenen emsalden fazla yapılaşma izni verilmemekte, 2. öncelikli alanlarda kapalı alanı 500 metrekare üzeri yapılarda imar planı yapımı zorunluluğu getirilmekte ve niteliği sınırlı alanlarda ise kapalı alanı bin metrekare üzeri yapılarda imar planı yapma zorunluluğu getirilmektedir. Ancak anılan plan hükümlerine göre; verilen yapılaşma hakları, hayvancılık amaçlı tesislerin kurulması için yeterli büyüklükte olmadığı gibi, büyüklükteki hayvancılık amaçlı tesisler için de plan yapma zorunluluğu getirmekte ve bu zaman ve ekonomik bakımdan engel teşkil etmekle birlikte hayvancılıkla ilgili tarımsal amaçlı yapı yapımı aynen bir sanayi yapısı ile aynı prosedürle yapılmış olmaktadır. Aynı zamanda köy yerleşim alanlarında olumsuz etki yaratan ahır ve ağılların da köy yerleşim alanı dışına çıkarılmasını engellemektedir” dedi.

“PLAN YAPIMINA GEREK DUYULMAYACAK”

Trakya bölgesinin şap hastalığından ari bir bölge olduğunu söyleyen Gündoğdu; “Anadolu yakasından bölgemize küçükbaş ve büyükbaş damızlık hayvan girişi yasak, bölgemizden hayvan çıkışı serbesttir. İlerleyen yıllarda bölgemizin küçükbaş ve büyükbaş damızlık üretim merkezi olma durumu gündemdedir. 5403 sayılı kanunun 13. maddesinde, ‘Tarımsal amaçlı yapılar için projesine uyulması şartıyla ihtiyaç duyulan miktarda her sınıf ve özellikteki tarım arazisi, valilik izni kullanılır’ hükmü yer almaktadır. Ancak 5403 sayılı kanunun 13. maddesi ile yürürlükte bulunan 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı’nda tarımsal amaçlı yapılarla ilgili bu maddeye göre çelişkiler bulunmaktadır. Bu nedenle bölgemizin küçükbaş ve büyükbaş damızlık üretim merkezi olma durumu da dikkate alınarak, yerleşim alanları dışına taşınması gereken hayvancılık amaçlı tesislerin taşınmasını hızlandırmak, hayvancılık tesislerinin ihtiyacı olan alan büyüklüklerinde tesislerin yapımını sağlamak ve hayvancılık amaçlı tesislerin tarımsal amaçlı yapı olması nedeniyle plan yapımına gerek duymadan kolayca yapımını sağlamak amacıyla ilimizde yürürlükte bulunan 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı notlarına; “Tarım alanları üzerinde en az 25 büyükbaş veya 100 küçükbaş veya üzeri hayvancılık kapasiteli hayvancılık tesisleri niteliğindeki tarımsal amaçlı yapıların, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve 3083 sayılı Sulama Alanlarının Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne uygun bulunan mimari projelere göre, 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri gereğince bulunması gerekli şartlar yapı ruhsatı veren idarelerce ayrıca değerlendirilmek kaydıyla bu plan hükmüne göre yaptırılabilir’ şeklinde ilave plan hükmünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmasının uygun olduğuna komisyonumuzca karar verildi” sözlerine yer verdi.

“İŞLETME BÜYÜMESİNDE SIKINTI YAŞIYORDUK”

Gündoğdu’nun komisyon raporunu okunmasının ardından toplantıda söz alan AK Parti İl Genel Meclisi Merkez Üyesi Mustafa Suiçmez, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na teşekkür ederken; “Özellikle hayvancılıkla ilgili ciddi bir sorundu. Bu sorunun aşılması ve komisyonun güzel çalışması, bu meclisten de bu kararın çıkmasının da sonucu hayırlı olur. Hayvancılık işletmelerini büyütmede gerçekten sıkıntı yaşıyorduk” dedi.

“ÖNEMLİ KATKIDA BULUNACAK”

Suiçmez’in konuşmasının ardından söz alan AK Parti İl Genel Meclisi Uzunköprü Üyesi Nedret Akbulut da verilen karara bölgenin ihtiyacı bulunduğunu belirtirken; “Küçükbaş ve büyükbaş damızlık üretim merkezi olma gibi bir durumumuz söz konusu. Bölgemizde hayvancılık büyük bir ivme kazanma durumda. Bölgemizin gelişiminde önemli katkıda bulunacaktır” ifadelerine yer verdi.

“25 BÜYÜKBAŞ SAYISI AŞAĞIYA ÇEKİLEBİLİR”

Akbulut’un konuşmasının ardından söz alan CHP İl Genel Meclisi Keşan Üyesi Erdoğan Gümülcineli ise komisyona teşekkür ederken; “Raporda; ahır ve ağılların köyün dışına çıkarılması dikkat çekti. En az 25 büyükbaş ile sınırlandırılmış. Bu sayının daha aşağılara çekilmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Köy içinde hayvancılık ciddi anlamda sıkıntılı. Koku anlamında haneleri rahatsız ediyor. Dışarıya taşınması konusunda çözümler üretilirse daha iyi olur” diye konuştu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Geçmiş, konuyu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşü doğrultusunda Meclis oylamasına sundu. Rapor, oy birliğiyle kabul edildi. Raporun kabul edilmesinin ardından toplantı sona erdi. Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ 299 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Henüz puan verilmemiş

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
Edirne 18 il arasında Edirne 18 il arasında 26.9.2020
Vakalar her gün denetleniyor Vakalar her gün denetleniyor 26.9.2020
İsmail Ağa Cami dualarla açıldı İsmail Ağa Cami dualarla açıldı 26.9.2020
İki ülke tek rota İki ülke tek rota 26.9.2020
Gürkan’dan AK Partili o isme tepki Gürkan’dan AK Partili o isme tepki 26.9.2020
Hanım ağadan camiye büyük destek Hanım ağadan camiye büyük destek 26.9.2020
Gürkan; “Mahkemede görüşürüz” Gürkan; “Mahkemede görüşürüz” 26.9.2020
Evlat katiline 24 yıl Evlat katiline 24 yıl 26.9.2020
YAĞMUR MÜJDESİ YAĞMUR MÜJDESİ 26.9.2020
MHP’den kantincilere kredi çağrısı MHP’den kantincilere kredi çağrısı 25.9.2020
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 72
Web Siteleri 115
Facebook 123
Twitter 8
Instagram 5
Youtube 14


Ankete 337 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
MIK
Murat Savaş

Cüneyt Özdemir
İtalya’da vekil sayısı yarıya iniyor
Cüneyt Özdemir

Nefize Ramadan
Bir zamanlar…
Nefize Ramadan

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken

Recep Duymaz
İstiklal Marşı’mız TBMM’nde – 4
Recep Duymaz
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2020 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.