Edirne 13°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Bilirkişi heyeti Kavacık’a OSB olmaz dedi - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Edirne
Bilirkişi heyeti Kavacık’a OSB olmaz dedi 6.7.2020 - 18:23:38
Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kurulması planlanan Karma OSB’ye karşı köy halkının başlattığı hukuk mücadelesinde Danıştay 6’ncı Dairesi kararıyla bölgede keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı. Heyette bulunan 3 bilim insanının oy birliğiyle verdiği kararda, projenin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda belirlenen genel ilke ve esaslara aykırı olduğu belirtildi. Köy halkı, kararı desteklerken; Danıştay 6’ncı Dairesi’nden yürütmeyi durdurma kararı vermesini talep etti.Bilirkişi heyeti Kavacık’a OSB olmaz dedi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde, Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne karşı çıkan köylülerin, Danıştay 6’ncı Dairesi’ne başvurmasının ardından bölgede mahkeme kararıyla keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyetinin raporu açıklandı.

Bilirkişi heyeti, projenin 1/100 bin ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’na aykırılık taşıdığına, planda bulunan çevre koruma, ekolojik sürdürülebilirlik, koruma ve kullanma dengesinin sağlanması gibi hedef ve ilkelerle bağdaşmadığına, plan bütünlüğünü olumsuz etkilediğine, kapsamlı bir açıklama ve araştırma dahilinde yapılmadığına ve köyün sosyal yapısı ve hayatıyla birlikte mekansal, işlevsel ve estetik bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğine karar verdi. Raporda, projenin Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda belirlenen genel ilke ve esaslara aykırı olduğu görüşü, bilirkişi heyetinde bulunan 3 bilim insanı tarafından oy birliğiyle alındı.

Kararın ardından Kavacık köyü avukatı Bülent Kaçar, Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt, S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Evren Gören ile köy halkı, bugün Edirne’de basın toplantısı gerçekleştirdiler. Edirne Tabip Odası Lokali’nde düzenlenen toplantıda köy halkı, Danıştay 6’ncı Dairesi’nden yürütmeyi durdurma kararı vermesini talep ettiler.

“DAVAMIZIN ARKASINDAYIZ”

Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt, Karma OSB projesinin, Kavacık köyündeki yer altı ve yer üstü zenginliklerini bitireceğini belirtirken; “Tarım, hayvancılık ve köylünün yaşam hakkını elinden alacak olması nedeniyle bu projenin köyümüzde olmasını istemedik. Haklı mücadelemizde bilim de bizim yanımızda oldu. İlk günden beri hukuk ve adalete olan inancımızla davamızın arkasındayız. Bundan sonraki süreçte de adalete güvenimiz tamdır” ifadelerine yer verdi.

“BİLİM HUKUKSUZLUĞU ORTAYA KOYDU”

Kavacık köyü avukatı Bülent Kaçar ise Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne İl Özel İdaresi tarafından Kavacık köyünde kurulmak istenen Uzunköprü Karma OSB’ye dair yapılan plan değişikliklerinin iptali için Danıştay 6’ncı Dairesi'nde açılan davaya sunulan Bilirkişi Heyet Raporu’nun, taraflara tebliğ edildiğini açıklarken; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kavacık köylülerinin haklı itirazlarını bugüne kadar dikkate almadı. Yüzlerce Kavacık köylüsü, neden köylerine, göletlerine, meraya, tarım alanlarına, cevizliklerine, tümülüslerine bitişik OSB kurulamayacağını anlatan gerekçeli yazılı itirazlarda bulundular. Ancak halka ve hakka hizmet için görev yapması beklenilen Bakanlıklar, Kavacık köylülerinin bu haklı ve gerekçeli feryatlarını duymadılar. Müvekkilim Mehmet Günay ve Kavacık köylüleri, köylerini, topraklarını, ormanlarını, su varlıklarını korumak için hukuksal ve toplumsal mücadeleyi örnek bir dayanışma ile büyütüyorlar. Kavacık Köy Muhtarlığı’nın ve S.S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin müdahil olduğu bu davayı Kavacık köy halkı açtığı diğer iptal davalarıyla sahiplenmektedir. Bilim, OSB projesinin hukuksuzluğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştur” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU AÇIKLADI

Bilirkişi heyetindeki uzman akademisyenlerin, bilirkişi raporundaki ifadelerine dikkat çeken Kaçar; “Bakınız uzman akademisyenler raporlarında ne diyorlar; ‘Böylesine verimli tarım topraklarından oluşan ve suyun tarım ve hayvancılığın gelişimi için bu denli önemli olduğu bir coğrafyada temel geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden yürüten Kavacık köyüyle, hayvanların su ihtiyacının karşılandığı Kavacık Göleti arasına engelleyici bir tampon oluşturacak biçimde, üstelik çevrede düzensiz ve dağınık konumlanan sanayi alanları da bulunmazken önerilen Uzunköprü Karma OSB’nin mekânsal planlarının yapımı, usul ve esaslara aykırıdır. Bu tür planların temel amacının, doğal değerleri korumak ve geliştirmek, ülke, bölge ve şehir düzeyinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve sağlıklı çevreler oluşturmak olarak tarif edildiği halde mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin birinci maddesine aykırılık oluşturduğu açıktır. Sonuç olarak; Bilir Kişi Kurulu, dava konusu Edirne ili Uzunköprü ilçesinde Uzunköprü Karma Organize Sanayi Bölgesi planlamasına yönelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Trakya Bölge Planı ve Edirne İl Çevre Düzeni Planı ve plan hükümlerinde yapılan değişikliklerin, tarımsal açıdan birinci öncelikli mutlak korunacak alan kullanımında olan ve tarımsal alt bölge olarak ilan edilen bir alan üzerinde yapıldığı, bu kapsamda tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması ve tarım alanlarında sanayi fonksiyonlarının kesinlikle yer almayacağının belirtildiği plan hükümleri doğrultusunda, planın kendi ana stratejisine aykırılık taşıdığı; çevre koruma, ekolojik sürdürülebilirlik, koruma kullanma dengesinin sağlanması gibi hedef ve ilkelerle bağdaşmadığı; bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemek, tarım dışındaki fonksiyonları da bu doğrultuda düzenlemek, sanayi gelişimini planlarla sınırlandırmak, tarım ve orman alanlarının diğer kullanımlara açılmaması ilkeleriyle bağdaşmadığı; tarım alanlarının korunması, Trakya bölgesindeki aşırı sanayi büyümesinden kaynaklı olarak tarımsal ve doğal alanların kaybedilmesi, yer altı sularının azalması ve kirlenmesinin engellenmesi yönünde temel plan stratejileri dikkate alındığında, özellikle koruma kullanma dengelerine ilişkin kurguyu ve dolayısıyla plan bütünlüğünü bu projenin olumsuz etkilediği; bu projenin plan raporunda kapsamlı bir açıklama ve araştırma yapılmadığı, uyuşmazlık konusu alanda tarım ve hayvancılık yapıldığından ve hali hazırda çevrede dağınık ve düzensiz sanayi alanları bulunmadığından dolayı Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Plan hükümlerine aykırı olduğu; uyuşmazlık konusu alanın yanı başında bulunan ve geçimini temelde tarım ve hayvancılıktan karşılayan bir köyün sosyal yapısını ve hayatını, mekanla kurdukları ilişkileri ve köyün mekansal, işlevsel ve estetik bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği ve değiştireceği nedenleriyle mekansal planlar yapım yönetmeliğinde belirtilen tanımlara, çevre düzeni planlarının niteliğine, idari ve teknik usullere, plan hiyerarşisine uygun olmadığına, Trakya Bölge Planı’nda belirtilen genel ilke ve esaslara aykırı olduğu görüşündedir’ diyorlar” sözlerine yer verdi.

“PLANDAN VAZGEÇİN”

Danıştay 6’ncı Dairesi’nce Kavacık köyünde Mart ayında yapılan keşfe katılan çevre plancısı 3 akademisyen tarafından oy birliğiyle hazırlanan 23 sayfalık ortak bilirkişi raporuyla hukuksuzlukların ve Trakya Bölge Planı’na aykırılıkların bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen Kaçar; “Bilirkişi raporuyla, korunması gereken toprakların üzerine OSB planlaması yapmanın davalı bakanlığın 2009 yılında ilan ettiği Trakya Bölge Planı’na ne kadar çok sebeple aykırı olduğu da kanıtlanmıştır. Kavacık köylülerine rağmen, Kavacık Köyü'ne ısrarla OSB kurmaya çalışanların bu bilimsel bilirkişi raporuna ve bilime saygı gereği Kavacık Köy halkının istemediği Karma OSB planlamasından vazgeçmelerini ve daha fazla kamu parasını gereksizce harcamamalarını öneriyoruz” dedi.

“KÖYLÜMÜZE YAŞAM ALANI BIRAKMAZ”

Toplantıda konuşma yapan S. S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Evren Gören de Karma OSB projesinin, köylünün geçim kaynağını elinden alacağını açıklarken; “Kooperatif olarak doğduğumuz ve büyüdüğümüz topraklarda, tarım ve hayvancılık yaparak geçimimizi sağlamaktayız. Köyümüzün kalbine koyulmak istenen, her türlü tehlikeye açık olan Karma OSB projesi, köylümüzün geçim kaynağını elinden alıp, köylüyü bitirecektir. Köylümüze yaşam alanı dahi bırakmayacak bu projenin, kooperatifimiz olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Projenin yer seçiminden süreç yönetimine kadar her şeyinin tamamen bilime aykırı ve usulsüzce yapıldığı, bilirkişi heyetinin tamamının ortak kararıyla ispatlanmıştır. Hukuk ve adalete olan inancımızla köyümüzü, toprağımızı, yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

“HAKLILIĞIMIZ GÜN YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR”

Toplantıda son konuşmayı köy halkı adına Kavacık köylüsü Filiz Bilgin yaptı. Bilgin, konuşmasında Karma OSB projesine karşı köy halkının 2 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini hatırlatırken; “Bizler, Cumhuriyet’imiz ile yaşıt, 1924 mübadele göçmeni, ata mirası topraklarımızda tarım ve hayvancılıkla yaşamını sürdüren Kavacık köyü halkıyız. Köyümüzün hemen dibinde kurulmak istenen Karma OSB’ye karşı 2 yıldır sürdürdüğümüz halkı hukuk mücadelemizde, Danıştay 6’ncı Dairesi’nin atamış olduğu alanında uzman bilim insanlarının, köyümüzde 13 Mart 2020’de gerçekleştirdiği keşif ve incelemeler sonucunda hazırlamış oldukları raporda; köyümüzde kurulmak istenen Karma OSB’nin doğaya, çevreye ve köyde yaşayan bizlere yaşam hakkı tanımadığı açıkça belirtilmiştir. Bilirkişi raporuyla da haklılığımız nihayet gün yüzüne çıkmıştır. 2 yıldır sabırla sürdürdüğümüz hukuk mücadelemizde hukuka ve adalete olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bilimin haklı bulduğu taleplerimizin, Türk adaleti tarafından da haklı bulunmasını talep ediyor ve bekliyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından toplantıya katılan Kavacık köyü halkı, Karma OSB projesine alkışlarla tepki gösterdiler. 

 

 Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ 985 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Henüz puan verilmemiş

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
Aksal’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması Aksal’dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması 4.8.2020
Huzurevinde darbukalı kutlama Huzurevinde darbukalı kutlama 4.8.2020
Erdoğan Edirne’ye geliyor Erdoğan Edirne’ye geliyor 4.8.2020
İnişli çıkışlı hayata veda İnişli çıkışlı hayata veda 4.8.2020
O Müdür, Bakanla görüşmesini GÜNDEM’e anlattı O Müdür, Bakanla görüşmesini GÜNDEM’e anlattı 4.8.2020
Koronada 10 AĞUSTOS uyarısı Koronada 10 AĞUSTOS uyarısı 4.8.2020
AK Parti’de tedbirli bayramlaşma AK Parti’de tedbirli bayramlaşma 2.8.2020
ABD Büyükelçisi Edirne’deydi ABD Büyükelçisi Edirne’deydi 2.8.2020
Saros Körfezi tıklım tıklım Saros Körfezi tıklım tıklım 2.8.2020
Trakya’da bayram coşkusu Trakya’da bayram coşkusu 31.7.2020
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 69
Web Siteleri 109
Facebook 121
Twitter 7
Instagram 5
Youtube 13


Ankete 324 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Muharrem İnce buralarda ne yapar?
Murat Savaş

Cüneyt Özdemir
Kışa Hazırlık
Cüneyt Özdemir

Nefize Ramadan
Özsaygı
Nefize Ramadan

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken

Recep Duymaz
İstiklal Marşı’mız TBMM’nde – 4
Recep Duymaz
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2020 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.