Edirne 10°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Tümülüs bile bu projeye engel - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Edirne
Tümülüs bile bu projeye engel 12.2.2020 - 09:58:29
Uzunköprü’nün Kavacık köyünde yapımı planlanan Karma OSB’ye tepki gösteren köylüler toplam 344 adet itiraz dilekçesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi amacıyla Uzunköprü Kaymakamlığı’na teslim etti. Dilekçelerde imar planına ait çok sayıda yasaya aykırılık ve hataya dikkat çekilirken; “Bakanlık köy halkına rağmen yapılan OSB planlamasını onaylayamaz” ifadelerini kullandı. Dilekçelerde 1. Derece arkeolojik alan olan tümülüsün dikkatte alınmamasının OSB’ye engel olduğu vurgulandı.Tümülüs bile bu projeye engel

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde yapımı planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), tepki çekmeye devam ediyor. Kavacık Köyü halkı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan imar planlarına tepki gösterirken; imar planında çok sayıda aykırılık bulunduğuna dikkat çektiler. Kavacık köyü halkı, Karma OSB için yer seçiminin hatalı yapıldığını söylerken; Karma OSB imar planlarının iptali için Uzunköprü Kaymakamlığı’na dilekçelerini teslim ettiler. Kavacık köyü halkı, itiraz dilekçelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi amacıyla Uzunköprü Kaymakamlığı’na teslim ettiklerini açıklarken; Uzunköprü Adalet Meydanı’nda da basın açıklaması gerçekleştirdiler. Kavacık Köyü halkından 344 kişinin itiraz dilekçesi sunduğu Karma OSB’ye tepkiler yükselirken; “OSB bize hayvanımıza ve toprağımıza yaşam hakkı bırakmıyor” ifadelerine yer verildi.

Kavacık Köyü halkının itiraz dilekçesinde planların ilanı ve duyuru sürecinin usulüe ve mevzuatına uygun yapılmadığı belirtilirken; “İlan sadece T. C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sayfası duyurular bölümünde yayınlanmış olup etkili ve yaygın bir duyuru yapılmamıştır. İnternet bağlantısı ve de bilgisayarı olmayan kişilere haberdar olma, plan açıklama raporunu, planları fiziken inceleme ve okuma şansı tanınmamıştır. Kaldı ki bilgisayar ve internet bağlantısı olan kişilerin de bu ilanı bir haftalık ilan süresi içinde Bakanlık sitesinde fark edebilmeleri neredeyse imkânsızdır. Açık ve şeffaf bir idarenin yapması gereken bu planları Kavacık köyünde tüm ekleri ile birlikte ilan etmektir. Kavacık köyünde bu planların ve eklerinin ilan edilmemiş ve incelemeye sunulmamış olması en büyük hukuksuzluktur” denildi.

“Yasaya açıkça aykırıdır”

Dilekçede planların yapım sürecinde planlara dair Kavacık köyünde, Dereköy'de ve Uzunköprü ilçesinde tanıtım toplantılarının yapılmadığı da belirtilirken; “Kavacık köy halkının, Kavacık Muhtarlığının, S. S. Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin, köydeki derneklerin görüşleri de alınmamıştır. Planların yapım süreçleri masa başında gerçekleşmiş olup, bölge halkın katılımı sağlanmadığı gibi, planlama ve Karma OSB projesinden en çok etkilenecek olan Kavacık köylülerinden ve Dereköy köylülerinden muhtarlık, kooperatif ve derneklerden görüş alınmaması planlama mevzuatına, usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Planların açıklama raporundaki usul ve mevzuata aykırılıklar hukuksuzluk ile birleşerek Kavacık köyü halkının iradesini tanımamayla bütünleşmiştir” sözlerine yer verildi.

“Tam kanunsuzluk”

Organize Sanayi Bölgesi kurulması için plan yapılmasına yönelik düzenlemelerin, yürürlükteki planının ‘Vizyon ve Yönlendiricileri’ ile ‘Planlama Yaklaşım ve Hedefleri’ ile uyumlu olmadığına dikkat çekilen dilekçede; “Planların yapımının bilimsel, teknik ve nesnel gerekçelere dayandırılmadan, sadece Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nın isteğiyle kamu yararı aleyhine, şehircilik ve planlama ilkelerinin hilafına, hukuka aykırı yapıldığı tartışmasızdır. Özel ekolojik çeşitliliğe sahip planlama alanında ekolojik çeşitliliğin korunması yasal zorunluluğu gözetilmeden plan yapımı tam kanunsuzluktur. Raporda planı kabul ettirmek adına çelişkili ifadeler, eksik veriler, yanlış değerlendirmeler ve hatalı bilgiler yer almaktadır. İtiraz konusu her iki plan ve plan kararları, plan açıklama raporu kamu yararına aykırıdır” denildi.

“Yer seçimi hatalıdır”

Köy yerleşim alanına ve evlere çok yakın olan bir alana Karma OSB planlaması yapmanın köyü, insanları, canlı sağlığını, flora ve faunayı ciddi tehlikelere ve telafisi imkânsız zararlara maruz bırakan ve şehircilik ilke ve esaslarına tamamen aykırı bir planlama olduğu vurgulanan dilekçede; “Proje alanının yer seçimi hatalıdır. Planlar, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ile bağdaşmamaktadır. Uzunköprü Karma OSB planlama alanında gerçekleşecek bir patlama yahut yangın sonucunda nasıl etkileneceği, köy yerleşim alanını nasıl etkileyeceği, köy halkının, köydeki hayvanların tahliyesinin mümkün olup olmadığı, nasıl ve hangi tedbirlerin alınacağına ve bu durumdan nasıl etkileneceklerine dair hiçbir senaryo bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“İmar kanununa aykırıdır”

Dilekçede, planların esas detaylı analiz ve raporlarının mevcut olmadığı da belirtilirken; “Tehlike ve riskler değerlendirilmediği gibi yangın müdahale sistemleri ve donanımına yönelik yeterli bilgi bulunmamaktadır, Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ve Büyük Endüstriyel Kazalara (SEVESO direktifleri) yönelik Acil Durum Eylem Planlarına yer verilmemesi usul ve yasaya açıkça aykırılıktır. Yürürlükteki çevre düzeni planlarının koruma, gelişme ve planlama ilkelerine, strateji ve plan kararlarına uygun hazırlanmayan itiraza konu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar şehircilik ilke ve esaslarına, üst ölçekli planlara, 3194 sayılı imar kanununa açıkça aykırıdır” denildi.

“Planlar hukuksuzdur”

Planların, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’ne de aykırı olduğu vurgulanan dilekçede; “Planlama alanı 2009 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planında ‘Tarım Alanı’ kapsamında yer almaktadır. 1/25.000 ölçekli Edirne İl Çevre Düzeni Planında da ‘Tarımsal Açıdan Birinci Öncelikli (Mutlak) Korunacak Alan’ olarak hüküm altına alınmıştır. Bölge planı ana kararlarını bozucu fonksiyonel değişiklikler alt ölçekli plan yapımı ile yapılamaz. Plan ana kararlarının değiştirilmesi ancak çevre düzeni planının yeniden yapılması ile mümkün olabilir. Plan değişikliği şehircilik ilke ve esaslarına, planlama ilkelerine ve hiyerarşisine de açıkça aykırıdır. Nitekim Trakya’da 62’si endemik 2 bin 573 bitki türü bulunmaktadır. Bu endemik bitkilerin planlanan OSB ve etki alanında olup olmadığı incelenmemiştir. Dolayısıyla flora ve fauna açısından yeterince inceleme yapılmadan onaylanan bu planlar hukuksuzdur. Planlar ülkemizin taraf olduğu çok sayıda uluslararası sözleşmeye aykırıdır” sözlerine yer verildi.

“Tümülüs görmezden gelinmiştir”

Dilekçede, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından Kavacık tümülüsünün 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildiğine dikkat çekilirken; “Planlarda Kavacık tümülüsü görmezden gelinmiştir. OSB planlama alanının komşusu olan Kavacık tümülüsünün planlarda değerlendirilmemiş olması bu planların iptalini gerektirmektedir. Planlama alanına komşu olan 1.derece arkeolojik sit alanının bu proje ve planlamadan nasıl etkileneceğinin, nasıl korunacağının araştırılmaması ve planlarda değerlendirilmemesi tam kanunsuzluktur” denildi.

“Sağlık hakkına aykırıdır”

Planların, bölgenin yer altı su rezervlerinin tükenmesi sürecini hızlandıracağı belirtilen dilekçede; “Yeraltı su kaynaklarını çok olumsuz etkileyebilecek miktarda su kullanacak olan Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına olanak sağlayan planların planlama ilkelerine uygun olmadığı açıktır. Planlama Alanında kalan Tarım Alanlarının, Ceviz bahçelerinin, otlakiye ve mera şeklinde kullanılan OSB planlama alanının, Yer Altı ve Yer Üstü Su Rezervlerinin OSB yapım ve işletim faaliyetinden nasıl etkileneceği,  Planlama alanı ve canlı yaşamı ilişkisi, Hava Kirliliği, Atıklar, Su Kirliliği, Arıtma tesisleri, Enerjinin ve üretim sularının nereden ve nasıl temin edileceğine dair hiçbir öngörü bu planlarda hiçbir şekilde değerlendirilmemiş, bilimsel ve teknik olarak ortaya konmamıştır. Plan değişikliğinin gerekçeleri hatalı ve soyuttur. Plan değişikliği sağlık hakkına aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

344 dilekçeyle itiraz

Dilekçede ayrıca Karma OSB’nin Kavacık köyü ve çevre köylerde bulunan insanlara, evcil ve yabani hayvanlara, tarım alanlarına, ormanlara, yüzeysel ve yeraltı su kaynakları, hava, toprak gibi tüm çevresel ögelere zarar verebileceği gibi, geri dönülmez çevresel zararlara yol açabilecek bir potansiyel tehlike olduğu vurgulanırken; “Plan değişikliklerine dair işlem kararla 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu`nun 4/2 inci maddesinde yazılı ‘çevre düzeni plan kararlarının dikkate alınacağı’ ve ‘korunması gereken ve sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmeyen alanların OSB Yeri olarak incelemeye alınamayacağı’ hükmü başta olmak üzere Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği`nde sayılan birçok koşula aykırılık oluşmuştur. Planlar felsefe olarak bölgenin doğal dokusunu, orman alanlarını, tarihi ve kültürel varlıklarını, tarım arazilerini ve yerel ürünleri, bölge sularını ve en önemlisi ‘Çevre ve insan sağlığını göz önüne almadan yapılabilir mi?  İnsanın temel yaşam haklarına aykırı planlama yapılabilir mi? Kavacık köylülerinin 344 adet yazılı itiraz dilekçesi Edirne Valiliği’ne sunulmuştur. Bakanlık köy halkına rağmen yapılan OSB planlamasını onaylayamaz” denildi. Kaynak: Şener ŞENTÜRK 1597 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Bu habere toplam 15 puan verildi.

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
Çakırlar ve Akalın GİK’te Çakırlar ve Akalın GİK’te 22.9.2020
Kapıkule’de uyuşturucu ve kaçak eşya Kapıkule’de uyuşturucu ve kaçak eşya 22.9.2020
Maske çok ceza yok Maske çok ceza yok 22.9.2020
Gurbetçiden tesis isyanı Gurbetçiden tesis isyanı 22.9.2020
“Doğal olmayanlar var” “Doğal olmayanlar var” 22.9.2020
65 yaş üstüne kısıtlama 65 yaş üstüne kısıtlama 22.9.2020
4 FETÖ sanığına yeniden yargılama 4 FETÖ sanığına yeniden yargılama 22.9.2020
Gaziden anlamlı mesaj Gaziden anlamlı mesaj 22.9.2020
Gürkan, ‘böcekli oda' iddiasına el koydu Gürkan, ‘böcekli oda' iddiasına el koydu 22.9.2020
Gaziler Günü kutlandı Gaziler Günü kutlandı 21.9.2020
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 71
Web Siteleri 115
Facebook 122
Twitter 8
Instagram 5
Youtube 14


Ankete 335 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Herkes işine baksın
Murat Savaş

Cüneyt Özdemir
Edirne Bağcılık Kooperatifi
Cüneyt Özdemir

Nefize Ramadan
Bir zamanlar…
Nefize Ramadan

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken

Recep Duymaz
İstiklal Marşı’mız TBMM’nde – 4
Recep Duymaz
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2020 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.