Edirne 0°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Termik macerası bitti - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Trakya
Termik macerası bitti 8.2.2019 - 10:24:16
Trakya Platformu’nun 2013 yılında Trakya bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde kömürlü termik santral kurulması amacıyla hazırlanan projelere karşı başlattığı hukuki, bilimsel ve toplumsal mücadele, Danıştay 6. Dairesi’nin Trakya’da kömürlü termik santral kurulamayacağını belirten kararıyla sona erdi. Trakya Platformu sözcüsü Av. Bülent Kaçar, kararın ardından yaptığı açıklamada; “Trakya’daki mevcut kömür rezervleriyle asla bir kömürlü termik santral kurulması mümkün değildir. Karar, Trakya için emsaldir” dedi.Termik macerası bitti

Trakya Platformu, Trakya bölgesinde bulunan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı düzenlediği basın açıklamaları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2013 yılında Tekirdağ’ın Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerine kömürlü termik santral kurulması için Trakya bölgesi çevre düzeni planında ve Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı’nda yaptığı plan değişikliklerin Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildiğini açıkladı.

                Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne Temsilciliği Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi ve sözcücü Av. Bülent Kaçar, Trakya Platformu Edirne Yürütme Kurulu Üyeleri Yılmaz Eren, Nihat Çolak ve Ziya Gökerküçük, Trakya Platformu Bilim Kurulu Üyeleri Muzaffer Eskiocak, Sevgi Eskiocak, Ahmet Yaraş ve Osman Candeğer, Keşan Kent Konseyi Başkanı Necmettin Baygül ve Hasan Karagöz katıldılar.

                Toplantıda; Trakya Platformu adına basın açıklamasını Av. Bülent Kaçar okudu. Av. Kaçar, basın açıklamasında Danıştay 6.Dairesi tarafından alınan kararla Trakya’da kömürlü termik santral kurulamayacağına dikkat çekerek; “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2013 yılında Malkara ve Marmaraereğlisi'nde kömürlü termik santral kurulması için Trakya bölgesi çevre düzeni planında ve Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı'nda yaptığı plan değişiklikleri Trakya Platformunun açtığı davalar sonucu Danıştay 6.Dairesi tarafından iptal edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Gerekçeli iptal kararlarını açıkladı

                Danıştay 6. Dairesi’nin verdiği gerekçeli iptal kararını açıklayan Av. Kaçar; “1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda sanayi gelişiminin sınırlandırılması bir ana ilke olmasına karşın, planın vizyon ve ilkeleri ile taban tabana zıt ve aykırı biçimde tarım toprakları aleyhine ve yeraltı su rezervlerine zarar verebilecek şekilde kömür çıkarılmasını öngören ve çevre kirliliğine yol açma potansiyeli bulunan sanayi/enerji yatırımlarını destekleyen hükümlerin anılan ilkelerle uyumlu olmadığı; kömüre dayalı termik santralin, Marmara Bölgesi ve Ergene Havzasında tükenme sürecine giren yeraltı su rezervlerinin en büyük özenle korunması gereken doğal kaynaklar listesinin başında yer aldığından, sürdürülebilirlik ilkesi gereğince yeraltı sularının, ancak yüzey sularının yeterli olmadığı dönemlerde ve zorunlu durumlarda kullanılması, birden çok termik santral inşa edilebileceği de dikkate alındığında, bu rezervlerin tükenmesi sürecini hızlandırabileceğinden planlama ilkelerine uygun olmadığı; dava konusu 1/100.000 Ölçekli Plan değişikliği ile ithal ve/veya yerli kaynaklı ve mevcut kömür rezervinin kullanılmasına dönük olarak, 2. ve 3. maddelerde ifade edilen alanlarda da Ergene Havzasının başta gelen çevre sorunu haline gelen yeraltı su kaynaklarındaki hızlı azalışı nedeniyle yeraltı suyu kullanacak yeni sanayilerin kurulmasına izin verilmeyen ve bu kapsamda bulunan kömüre dayalı termik santral (soğutma sistemi yönünden bir ayrım yapılmaksızın) kurulmasına olanak sağlayan dava konusu plan değişikliklerinin Ergene Havzası açısından sürdürülebilirlik ilkesi, planlama esasları ve kamu yararı ile hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.

“Hukuksuzluğun ötesinde vicdansızlıktır”

                Av. Kaçar, bölge planında kömürlü termik santraller yasaklı sanayi türü olmasına rağmen kömürlü termik santral kurulması için ısrarla değişiklikler yapılmasının hukuksuzluğun ötesinde vicdansızlık olduğunu belirterek;“Danıştay kararı ile Malkara ve Marmaraereğlisi halkı ve doğası şimdilik termik santral belasından kurtulmuş gözükse de Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene, Büyükkarıştıran hâlâ termik santrallerin tehdidi altındadır” sözlerine yer verdi.

“Kimse ölmek için üretmez”

                Trakya’nın çok özel ekolojik değerlere ve verimli tarım topraklarına sahip bir bölge olduğuna dikkat çeken Av. Kaçar;“İnsanın; hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. Ekonomik faaliyet, yaşayabilmek için üretme eylemidir. Yaşayabilmek için üretme faaliyeti, kendi varlık zemini olan ‘yaşama’ faaliyetini ortadan kaldıracak bir edime dönüştüğü anda ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Kimse ölmek için üretmez. Yaşamak için üretir. Yaşamak için üretebilmek için de yaşam kaynaklarının sürekliliğinin sağlanması gerekir” dedi.

“Plan değişikliklerinden derhal vazgeçin”

                Av. Kaçar, Anayasa’ya göre herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu siyasi iktidarın unutmaması gerektiğini belirterek;“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sesleniyoruz; hukuka ve yargı kararlarına aykırı olduğu defalarca tescillenen tüm plan değişikliklerinden derhal vazgeçin. Danıştay kararlarındaki hukuksal ve idari uyarılar, hükümler kurumlarca görmezden gelinemez” ifadelerine yer verdi.

“Termik santraller ölüm projeleridir”

                Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, Danıştay 6.Dairesi’nın son kararı gereğince Trakya Bölgesi’ndeki tüm termik santral plan değişikliklerini ve projelerini derhal iptal etmesi gerektiğini söyleyen Av. Kaçar;“Danıştay kararları göstermektedir ki Trakya halkına ve hukuka rağmen bölgemizde hiçbir şey yapılamaz. Bakanlıklar kamu vicdanı ve kamu yararı dışında hiçbir amaç taşıyamazlar.Planlama adı altında yapılan plan değişiklikleri ile bölgemize kurulmak istenen termik santraller ölüm projeleridir. Trakya halkı ölüm santrallerini istemiyor. Bakanlık neden doğayı korumak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam hakkını sağlamak yerine yatırımların önünü açan plan değişiklikleri peşinde koşmaya devam etmektedir?” dedi.

“Termik santral macerasına son verilmiştir”

                Av. Kaçar, Trakya ekolojisinin günümüzde birçok yıkım tehdidi altında olduğunu söyleyerek; “40 yıldır kirletilen ve sermayeye karşı siyasi irade gösterilemediği için hayata dönemeyen Ergene nehrinin yanı sıra kurulan ve sürekli genişletilen Organize Sanayi Bölgeleri ve Enerji Üretim Bölgeleri ile artık sanayi havzasına dönüştürülmek istenmektedir. Trakya'da yaşamımıza kasteden her tür projeye karşı olan Trakya Platformu, yürüttüğü hukuki süreçler, yaptığı bilimsel çalışmalarla, toplumsal mücadeleye önemli nitelikler ve deneyimler kazandırmaya çalışıyor. Bu karar ile ülkemizin önemli bir tarım ve hayvancılık bölgesi olan Trakya'da halk sağlığı, temiz hava hakkı, sağlıklı beslenme, gıda güvenliği, su hakkına yönelik ciddi bir tehdit unsuru olan ve yaşam hakkına kastedecek olan kömürlü termik santral macerasına son verilmiştir. Elde ettiğimiz son Danıştay kararı ile hukuken kanıtlandığı gibi Trakya'ya asla kömürlü termik santral kurulamaz. Trakyamızın, insanımızın bir kez daha gözü aydın, gönlü ferah olsun. Trakya Platformu ve bölgedeki tüm yaşam savunucuları olarak yaşam karşıtı - yıkıcı tüm projeler, planlar iptal edilene kadar hukuksal, bilimsel ve toplumsal mücadelemize devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

“Asla kurulamaz”

                Danıştay 6.Dairesi’nin kararının özelde Tekirdağ’ın Malkara ve Marmaraereğlisi ilçelerini kapsasa da Trakya’nın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde kömürlü termik santral kurulamayacağının kararı olduğunu söyleyen Av. Kaçar; “Kararda da belirtildiği gibi ithal ya da yerli, Trakya’daki mevcut kömür rezervleriyle asla bir kömürlü termik santral kurulması mümkün değildir. Bu karar özellikle Trakya için emsaldir. Ama tüm Türkiye’deki kömürlü termik santral projeleri için de emsaldir. Çünkü karar, termik santralin yıkıcı etkilerini birçok açıdan incelemiş. Bizim açımızdan da Trakya ekolojisini ciddi şekilde inceleyip kararlaştırdığı ve hüküm altına aldığı için de çok değerli bir karardır. Şarköy, Vize, Çerkezköy, Kapaklı, Kırklareli-Dokuzhöyük, Ergene, Büyükkarıştıran için Trakya Platformu ve belediyelerin açtığı davalar mevcuttur. 2013 yılından bugüne verilen hukuki, bilimsel ve toplumsal mücadele nihayet sona erdi” dedi.

“Kavacık Köyü halkı istemiyor”

                Av. Kaçar, basın mensuplarının Uzunköprü’de kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin son durumu sorması üzerine cevap vererek; “Şu an orada bir karma OSB kurulması çalışması var. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yine plan değişikliği yaptı. Kavacık köylülerinin otlak alan olarak kullandığı hazine arazisini parasal olarak alabilmek için birinci sınıf, mutlak korunacak tarımsal niteliği olan alana, OSB alanı şeklinde plan değişikliği getirildi. Kavacık halkı da buna karşı Danıştay 6. Dairesi’nde plan değişikliği iptali davası açtı. Bu süreç, hukuksal ve toplumsal olarak devam ediyor. Kavacık Köyü halkının tamamı bu projeye karşı ve bu projenin kendi köylerine yapılmasını istemiyor” ifadelerine yer verdi. 

 

 

 

 Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ 4767 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Henüz puan verilmemiş

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
“Koruma alanı ilan edilsin” “Koruma alanı ilan edilsin” 25.1.2021
Trakya barajlarında son durum Trakya barajlarında son durum 16.1.2021
Trakyalı digital asistan Trakyalı digital asistan 30.12.2020
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 81
Web Siteleri 130
Facebook 125
Twitter 9
Instagram 6
Youtube 14


Ankete 365 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Çoğunuz oradaydınız, yalan mı?
Murat Savaş

Cüneyt Özdemir
Yürüyen Merdivenler
Cüneyt Özdemir

İlkyaz Savaş
Komplo teorisi
İlkyaz Savaş

Nefize Ramadan
İç doğamız ve YOGA
Nefize Ramadan

Recep Duymaz
İstiklal Marşı’mız TBMM’nde – 4
Recep Duymaz
Bugün Bu Hafta Bu Ay
EDİRNE’DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
EDİRNE’DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Edirne’de beklenen kar bu akşam (Salı) geç saatlerde ya..
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2021 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.