Edirne 9°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Konsey not kırdı - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Edirne
Konsey not kırdı 7.11.2018 - 09:44:26
Edirne Kent Konseyi, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Yerel Yönetim Çalışma Grubu’nun seçmen bildirgesiniaçıkladı. Bildirgeyi okuyan Kent Konseyi Başkanı emekli öğretmen Ziya Gökerküçük, Edirne Belediyesi’nin 4 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ve gerçekleştiremediği projelerini değerlendirdi. Gökerküçük, kentteki birçok sorunun çözülemediğine dikkat çekti.Konsey not kırdı


                Edirne Kent Konseyi, 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Yerel Yönetim Çalışma Grubu’nun seçmen bildirgesini açıkladı. Edirne Kent Konseyi toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasını Kent Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökerküçük açıkladı. Gökerküçük, açıklamasında Edirne Kent Konseyi Yerel Yönetim Çalışma Grubu’nun 2009 ve 2014 seçimleri öncesi de seçmen bildirgesi hazırladığını ve adayların bildirgelerden yararlandığını hatırlatarak; “Sonrasında neleri yaptıklarını da bizler dönem süreci içinde izlemeye çalıştık. Yürütme Kurulumuz ve Danışma Kurulumuz ile yaptığımız toplantılarda 2019 yerel seçimleri öncesinde de bu çalışmayı yapma kararı almış bulunmaktayız. Ancak bu çalışma sadece bizlerin değil geçmiş yıllarda olduğu gibi kentlilerin katılması ile olacak bir çalışmadır. Bu nedenle öncelikle belirtmemiz gerekiyor ki nasıl bir kentte yaşamak istediğimiz konusundaki sözümüzü söylemek üzere, bir araya gelişlerin yanı sıra anketler yoluyla yapılacak çalışmalara da katkı koymaya, mahalle çalışmaları yapmak üzere bir dizi etkinlikte bir araya gelmeye herkesi davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

                Kent Konseyi’nin 2019 yerel seçimleri öncesi muhtarlar öncülüğünde mahalleliler, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve çalışma gruplarıyla toplantılar düzenleyeceğini açıklayan Gökerküçük;“Bu çalışma sürecinde ‘ben de varım’ diyerek katkı sunmak isteyen gönüllü kentlilerimizle daha etkin bir çalışma olacağı inancındayız. Kentlilerimizin katılımını arttırmak amacıyla her perşembe günü saat 19.00-21.00 arasında Belediye Nikâh Salonunda toplanacağız. Seçmen Bildirisi yanında kentin sorunlarının da konuşulacağı bu toplantıların ilkini 8 Kasım Perşembe günü Kent Konseyi Salonumuzda yapacağız. Ayrıca bir anket çalışması ile de herkese ulaşarak kentlilerin taleplerini, çözüm önerilerini ’Seçmen Bildirisi’ne katabilmelerinin yollarını açmaya çalışacağız” dedi.

“Altyapı sorunu çözülemedi”

                Gökerküçük, açıklamada Kent Konseyi’nin bakış açısı olan yaşanabilir kentler için planlamanın temel araç olarak görüldüğü, özelleştirme ve rant odaklı parçacı planlama anlayışı yerine katılımcı, şeffaf, bütüncül planlama anlayışının hayata geçirilmesi ilkesine sadık kalınmadığını ifade ederek; “Altyapı;kentin içme suyu kaynağı çözülmüş olsa da dağıtımında kullanılan asbestli boruların değiştirilmesi ve su şebekesinin yenilenip standartlara uygun bir şekilde kentliye kamusal hizmet olarak ulaştırılması mümkün olamadığı için damacanalara, arıtma cihazlarına mahkum olmaya devam ediyoruz. Ayrıca içme suyu kamusal hizmete dönüşemedi. Öte yandan kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı sorunu çözülemedi. Altyapı projeleri onaylanmasına rağmen,İller Bankasıyla oluşan sorun yüzünden sistemin yenilenmesine başlanamadı. Diğer yandan katı atık tesisi açıldı ama atıkların yerinde ayrıştırılması aşamasına geçilmesi konusunda belirsizlikler sürüyor. ‘Eski vahşi depolama yeri bir yıl içerisinde rehabilite edilecek’ denmesine rağmen henüz bir çalışma sağlanamadı” sözlerine yer verdi.

“Balkan etkinlikleri arttırılamadı”

                Eğitim ve kültür çalışmalarında Edirne Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinliklerinin devam etmesinin yanı sıra Kent Müzesi’nin açılmasının anlamlı olduğunu söyleyen Gökerküçük; “Ancak; eğitim kenti olan Edirne'mizde öğrenci evleri, Kültür Merkezleri yapılamadı, mesleki kurslar ve sosyal tesisler yeterince arttırılamadı. Üç nehir, üç kültür ve üç ülkenin buluştuğu kentimizde doğal ve kültürel zenginlikleri arttırıcı sivil toplumun da içinde bulunduğu Balkanları kapsayan etkinlikler arttırılamadı. Mahalle anlamında kentlilerin örgütlenmesi, kent sorunlarının tespiti ve çözümünde mahalle ve semtler önemli olmasına rağmen muhtarların ve başta kent konseyi olmak üzere sivil örgütlenmelerin olduğu örgütlenmeler yaratılamadı. Pazar günleri kurulan ve üretici ile tüketiciyi buluşturan üretici pazar iyi olmuştur” dedi.

“Bu gidişle yerine getiremeyecek”

                Gökerküçük, açıklamada engellilerin de sorunlarına dikkat çekerek; “Kentimiz,bedensel engelliler için engelsiz ve güvenli hale getirilmelidir talebimiz ne yazık ki bugünde geçerlidir. Kentimizin 'Engelsiz Kentler' şartnamesine imza atması ve on yıllık süreçte yapacaklarını belirlemesi iyi bir örnektir. Ancak yenilenme çalışması ağır işlemektedir. Bu gidişle belirlenen süre içinde kentimiz şartları yerine getiremeyecektir. Diğer ayrıcalıklı kesimler (Kadınlar-Çocuklar-Yaşlılar)e dair çalışmalar yapılmıştır. Kadın merkezleri, çocuk parkları yapılması değerlidir. Ancak bunların yapılma süreçlerinde ilgili sivil örgütlenmelerle ortaklaşılması, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek sinerji yaratılması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Sanayinin kent dışına taşınması gündeme gelmedi”

                Kentlinin sağlığı için kentliyi koruyucu anlamda yiyecek ve içecek imalatının ve satışının yapıldığı yerlerin denetlenmesinin geliştirilerek ve sıklaştırılarak devam ettiğini ifade eden Gökerküçük; “Ancak insanların yaşadığı alanlarda özel veya kamu kurumları tarafından açık kablo ve yıkıntılara çare bulmakta yetersiz kalınmıştır. Kentsel Dönüşüm; tartışılması gereken bir konudur. Geçmiş yıllarda gündeme gelen kentsel dönüşüm programları yanlış yer ve hedef kitlesi nedeniyle anlamsız kalmıştır. Merkezi iktidarın hastaneyi kent dışına taşınması sonucunda sağlık hizmetine ulaşım zorlaşmıştır. Bu zorluğu azaltmak amacı ile eski hastane yerlerinde acil sağlık merkezleri açılabilmeliydi. Kent içinde kalmış sanayi tesislerinin kent dışına taşınması ise hiç gündeme gelmemiştir” dedi.

“Osmanlı ile sınırlı kaldı”

                Gökerküçük, tarih ve turizm alanında gelişmeler olduğunu ve kente gelenlerin sayısal artışının sevindirici olduğunu söyleyerek; “Konaklamayı da sağlayıcı proje yatırımlar yapılmasının yerel yönetimler tarafından da gündemde tutulması olumludur. Ancak yatırımların sadece Osmanlı eserleri ile sınırlı kalıp Trak, Roma, Bizans ve Osmanlı eserlerinin zenginliği ve kültürü ile dolu olan Edirne olarak düşünülmemesi ilginçtir. Saraçlar yaya alanının düzenlenmesi ve boyasız, badanasız, kirli görünümlü binalar ve kentte kirlilik yaratan tabelaların bir plan dâhilinde mevzuat içerisinde yok edilmesi de aşamasına ne yazık ki geçilememiştir. Yeşil alanlar, parklar, nehir kenarlarıkonusu kent için vazgeçilmez bir konu idi yıllarca. Son beş yılda kalan yeşil alanların birilerine verilmemesi doğru bir politika olmuştur. Ancak bazı kişilerin yeşil alandaki tesislerini genişletmeleri de gözden kaçmamıştır. Mevcut yeşil alanlara yürüyüş, oturma, dinlenme gibi faaliyetlere uygun donatılar konması ve ağaçlandırılması yapılamamıştır. Söğütlük Ormanı’nın yerel yönetim tarafından düzenlenmesi kente katkı sağlamıştır. Bu bölgenin kent dinamikleri ile geliştirilmesi ve engelli, engelsiz tüm bireylerin kullanabileceği düzen oluşturulması talebimizdi. Öte yandan Tavuk Ormanı’na yapılan proje bu dönemde gündeme gelmiştir. Bunun iptal edilerek tarihi ve doğal varlıklarının korunması yerinde olacaktır” sözlerine yer verdi.

“Ulaşım bitmeyen kangren gibi”

                Ulaşımı ‘bitmeyen kangren’ olarak tanımlayan Gökerküçük; “Birçok yerden ödül geldiği ve örnek alındığı söylenen kent içi ulaşım sorun olmaya devam etmektedir. Yerel yönetimlerin asli görevlerinden olan ulaşım konusunda anlayış değişikliğine gidilmesi zorunludur. Belediye kamusal ve ucuz ulaşımı sağlayamamıştır. Bisiklet ile ulaşım için yatırım yapılmamıştır. Yapımı devam eden Kuzey ve Güney Çevre Yolarında bisiklet yolu da olacağı sözü umut olarak devam etmektedir ve izlemekteyiz. Kent ile Üniversiteyi bağlayan Sağlık Yoluna yapılan bisiklet yolu güzel olmuştur ve devamının da sağlanması gerekmektedir. Engelsiz kent projesine imza atılmasına rağmen uygun düzenlemeler henüz yok denecek kadar azdır” dedi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliği yaşama geçirilemedi”

                Gökerküçük, açıklamada el Sanatlarının geliştirilmesi ve ticari kazanç elde edilmesi konusunda çalışmaların olmasına rağmen yeterli görülmediğini belirterek;“Kadınların ürettiklerini pazarlaması için yaratılan alan düzenlemesi kadınlarla birlikte yenilenmelidir. Talep edilen kapalı daimi ürün satış yeridenenmiş, sonrasında yıkım yapıldığı için hâlâ kadınların bu gereksinimleri sürmektedir.Tarım kenti de olan kentimizde tarım ve hayvancılık dalında marka olmuş ürünlerimizin (peynir, süpürge, ciğer, yemek, vb.) tanıtımı için üreticilerle ortaklaşa çalışmalar yapılmıştır ve devam edilmelidir.Belediyenin 5 yıllık stratejik planına konması sağlanan bütçelemede ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ planlamada yaşama geçirilememiştir” ifadelerine yer verdi.

“Birlikte yönetim görünemiyor”

                Sokak hayvanları konusunda aktivistlerle birlikte belediyenin başarılı uğraşları olduğuna dikkat çeken Gökerküçük; “Ancak şikâyetler de sürmektedir. Taşradan kente bırakılan hayvanların kente bırakılmalarının engellenmesi ve yerinde rehabilitasyonunun yapılması valilik birimleri ile birlikte yapılamamıştır. Katılım; her ne kadar yöneticiler ‘kenti birlikte yönetiyoruz’ algısını yayıyorsa da bunun yaşamda karşılığı görünememektedir. Bu talep devam etmektedir. Denetim mekanizmaları geliştirilememiş, kente ait tüm kararlar kentlilerle tartışılarak alınmamıştır. Belediye Meclis toplantıları öncesinde gündem web sitesinde ekleriyle birlikte yayınlanması gibi masumane ve kolay talep bile henüz gerçekleşmemiştir. 2014 yılından beri karşılanan talepler için yerel yönetime teşekkür ederken gerçekleşemeyen ve yeniden hazırlanacak taleplerin ise 2019 seçimlerinde göreve gelecek kişiler tarafından yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi. 

 Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ 245 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Henüz puan verilmemiş

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
Orta Edirne’de ortak akıl Orta Edirne’de ortak akıl 19.4.2019
Sanatta hedef büyüten konser Sanatta hedef büyüten konser 19.4.2019
Hem öğrendiler hem eğlendiler Hem öğrendiler hem eğlendiler 19.4.2019
Edirne Kanalı’na olimpik öneri Edirne Kanalı’na olimpik öneri 19.4.2019
Havsa’dan teşekkür ziyareti Havsa’dan teşekkür ziyareti 19.4.2019
İlk kez kan verdiler İlk kez kan verdiler 19.4.2019
Makam koltuğunda aşı Makam koltuğunda aşı 19.4.2019
Kadınlara Kapıkule bereketi Kadınlara Kapıkule bereketi 19.4.2019
Uyuşturucu damadımın Uyuşturucu damadımın 18.4.2019
Şiddete karşı tabip çağrısı Şiddete karşı tabip çağrısı 18.4.2019
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 50
Web Siteleri 75
Facebook 90
Twitter 5
Instagram 2
Youtube 7


Ankete 229 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Tavşan & Tazı
Murat Savaş

Recep Duymaz
Filibe’nin “Gayret”i
Recep Duymaz

Nefize Ramadan
Baba olmak
Nefize Ramadan

ÇiğdemSubaşı
Coğrafi işaret can simidi olacak
ÇiğdemSubaşı

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2019 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.