Edirne -4°C
Video Galeri Foto Galeri Arşiv Künye RSS
Ana Sayfa Edirne Keşan Uzunköprü İpsala Havsa Meriç Enez Süloğlu Lalapaşa Spor Trakya Sağlık Bilim-Teknoloji
 
Edirne’de 10 bin konut etkilenecek - Edirne Gündem Gazetesi
Ana Sayfa » Edirne
Edirne’de 10 bin konut etkilenecek 27.6.2018 - 10:41:25
31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar için çıkarılan İmar Barışı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Egemen Kurtdere, ‘İmar Affı’ ile ilgili vatandaşları uyardı. Toplantıda TMMOB Edirne İKK Sekreteri Yılmaz Eren ise Edirne’de ‘İmar Affı’ndan 10 bin konutun etkilenebileceğini söyledi. Eren, vatandaşın devlete 3-4 bin lira para yatıracağını ancak ‘yanlış beyan’ olması durumunda bu parayı geri alamayacağını da kaydetti.Edirne’de 10 bin konut etkilenecek
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Yüksek Harita Mühendisi Yılmaz Eren ve TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Egemen Kurtdere, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış olan yapılar için çıkarılan İmar Barışı ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdiler. TMMOB Mimarlar Odası Edirne İl Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıda basın açıklamasını Egemen Kurtdere okudu. Kurtdere, basın açıklamasında ‘İmar Barışı’ olarak sunulan ‘İmar Affı’nın seçimler öncesi defalarca tekrarlandığını ve kanunlaştığını belirterek; “Bu yasal düzenleme maalesef ki başta yapıların depreme dayanıklılığı olmak üzere; kamu yararını ve kamu denetimini, bilimi, mühendisliği, toplumu, çevre, barınma ve yaşam hakkını temel ve esas almayan unsurlar içermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 3194 Sayılı İmar Kanunu`nun geçici 16`ncı maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’, 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmî Gazete`de yayınlanmıştır. Ne var ki tüm risk ve tehlikelere, yapılan uyarılarımıza rağmen konu hakkında yayınlanan söz konusu tebliğ sonrasında yeni bir süreç başlamış, vatandaşlarımız tarafından e-Devlet sistemi üzerinden yapılan bireysel başvurularla birlikte fiili olarak başvuru süreci başlamış bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Kurtdere, ‘İmar Affı’ sürecinde temel 2 aşamanın olduğunu belirterek; “Birinci aşama; imara aykırı kaçak yapının bilgilerinin beyan edilmesi, buna ilişkin hesaplanacak ve tahakkuk edilecek harcın ödenmesi ve sonucunda Yapı Kayıt Belgesi`nin alındığı ‘Beyan’ aşamasıdır. ‘Beyan’ aşaması için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018 olarak belirlenmiş durumdadır. Beyanların sonrasında harçların son yatırılma ve Yapı Kayıt Belgesi alınma tarihi ise 31 Aralık 2018 olarak ilan edilmiştir. İkinci aşama ise yapının cins değişikliği işlemi yapılarak kat mülkiyetinin alınacağı ve tapuda tescil edileceği ‘Tescil’ aşaması olarak tanımlanabilir. ‘Tescil’ aşaması için tebliğde bir süre sınırı konulmamış, sadece bu aşamada gerekli olan belgeler ve sorumlular sıralanmıştır” dedi.
“Yapı sahibinin beyanı esas alınmış”
Yürürlüğe giren yasal düzenlemeninvatandaşların kendi bireysel beyanlarının esas aldığını söyleyen Kurtdere; “Hukuki ve cezai sorumluluğu öncelikle kendilerine bırakmaktadır.  İlgili kanun ve Bakanlıkça çıkarılan ‘Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği’ne göre öncelikle e-devlet sistemi üzerinden yapı sahibinin vereceği beyan esas alınmıştır. e-Devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında ‘26.09.2004 tarih ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu`nun Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan başlıklı 206’ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur’ denilmektedir” sözlerine yer verdi.
“Vatandaşlardan para istiyorlar”
Kurtdere, başvuruların başlamasıyla bazı kişi ve kuruluşların yaptıkları duyuru ve ilanlarla kendilerini yetkili veya sorumlu ilan ettiklerine dikkat çekerek; “Durumu fırsata çevirmek adına vatandaşlardan bu konuda başvuru işlemi adı altında paralar istedikleri tespit edilmektedir. Öncelikle bilinmelidir ki, bu ilk aşama olan beyan aşaması için ne yayınlanan tebliğde ne de yasa hükmünde böylesi bir görev ve yetki, yapı sahibi dışında kimseye verilmiş değildir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın beyanlarında yer alan hususlar ile diğer teknik bilgileri doğru ve güvenilir bir biçimde sağlamaları, bundan sonra da bilgileri e-Devlet sistemi üzerinden kendilerinin girmeleri gerekmektedir” dedi.
“Mühendisler ve mimarlar tercih edilmeli”
Beyanları girmekte zorlanan ve gerekli bilgileri temin edememiş olan vatandaşlara yardım edilmesi noktasında yardım edecek kişiler seçilirken, çıkar ve kâr amacı gözetmeyen, doğru, yasal ve bilimsel verileri kullanan, konunun uzmanı ve yetkilisi olan harita ve kadastro mühendislerinin veya mimarların tercih edilmesine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Kurtdere;“Bu konu özellikle beyan edilen yapıların bağımsız bölümlerinin alanlarının hesaplanması ve mülkiyet durumlarının doğru tespiti, harçların doğru hesaplanması, beyanların doğruluğu ve sonrasında yapılacak mülkiyet tescilleri açısından çok önemli ve gereklidir” ifadelerine yer verdi.
“Süreci takip ediyoruz”
İlgili yasal düzenlemede vatandaşların Tapu Müdürlüklerine başvuruları sırasında istenen evraklar arasında ‘Yapı Kayıt Belgesi’ ile zemin ve mimari proje uyumunu gösteren ‘Zemin Tespit Tutanağı’nın istenildiğini açıklayan Kurtdere; “İlgili tebliğe göre, ‘Zemin Tespit Tutanağı’nın hazırlanması işleminin yetkili olan Harita ve Kadastro Mühendisleri sorumluluğundaki, meslek odamıza kayıtlı ve tescilli özel harita mühendislik büroları (Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Büroları) veya Lisanslı Harita Kadastro Büroları yapabilmektedir. Düzenlemede, zemin tespit tutanağını hazırlayan mühendislerin de bu belgenin içeriğinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte hukuken sorumlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda ilgili süreci başta vatandaşlarımız ve Odamız üyeleri olmak üzere tüm paydaşlar adına dikkat ve hassasiyetle takip ettiğimizi bilgilerinize sunarız” dedi.
“Edirne’de 10 bin konut etkilenebilir”
Kurtdere’nin basın açıklamasının okumasının ardından toplantıda konuşma yapan TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Yüksek Harita Mühendisi Yılmaz Eren, Edirne’de İmar Affından 10 bin konutun etkilenebileceğini söyleyerek; “Her ne kadar barış deniliyorsa bu aftır. Halkın deyişiyle bal gibi aftır. Aslında hakkaniyet ölçüsü içinde adil bir af değildir. Çünkü bir yandan dürüst ve namuslu vatandaşlar rencide oluyor. Masrafa giriyorsun, proje hazırlatıyorsun, harcını ödüyorsun. Ruhsat ve yapı kullanma alıp içinde oturuyorsun. Öte taraftan diğer açıkgöz hem kendine ilave yapıyor zorunlu haller dışında, hem de fazla yaptığı kattan da af sayesinde kurtuluyor, ceza ödemiyor, arkasından ödüllendiriliyor. Aslında büyük bir haksızlıktır” sözlerine yer verdi.
“Vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacağız”
TMMOB’nin ‘İmar Affını içine sindiremediğini söyleyen Eren; “Ama böyle bir yasa çıktı ve zorunlu olarak uygulanacak. Biz harita mühendislerinin de burada bir görevi var. Elimizden geldiği kadar vatandaşlara yardımcı olmaya çalışacağız. Vatandaşlardan da şunu rica edeceğiz; gerçekten de piyasada çok sayıda yetkisiz, ayakçı takımı ortaya çıkmaya başladı. ‘Vatandaşa yardımcı olacağız’ diye çeşitli vaatlerle para topluyorlar. Aslında yaptıkları çok fazla bir şey olmayacak. Buradaki ağırlık; vatandaşın beyanı ve biz harita mühendisleri mimarların çalışmasıyla sonuçlanacaktır. Sorunu olanlar odalardan yardım alsın. Doğru beyan ve doğru ölçüm çok önemlidir. Odamız bu konuda yardımcı olacak. Vatandaşlara yol gösterecektir” dedi.
“Kısıtlanacaktır”
Eren, ‘İmar Affı’nın sihirli bir değnek olmadığını söyleyerek; “Her bina için uygulanmaz. Çıkan genelgeler, tebligatlar yetersiz. Bakanlığın şu anda başka çalışma yaptığını duyuyoruz. Soru işaretlerimiz çok. Örneğin; meralarda yapılan yapılar, deniz kıyısında, sahilde, kıyı kenar çizgisi içinde kalan yerlerde yapılan yapılar, sit alanlarında yapılan yapılar, Meriç ve Tunca Nehri kenarında olduğu gibi Taşkın Projesi içinde yapılmaması gereken fakat yapılan yapılar, bunlar hepsi soru işareti. Bunların çoğunun yasalaşmayacağının farkındayız. Bir başkasının parseline tecavüz eden binalar içinde söz konusu. Bunlar kısıtlanacak diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.
“Ya tırpanlanır ya da iptal edilir”
‘İmar Affı’nın seçim yatırımı olduğunu söyleyen Eren; “Bana göre seçmene verilen bir rüşvetti. ‘Al tapunu ver oyunu’ mantığıyla gidildi. İçimize bu af sinmedi. Bu konuda Şehir ve Plancılar Odası İstanbul Şubesi, Anayasa Mahkemesi'ne de başvurdu. İleride Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararla bu yasal düzenleme ya tırpanlanır ya da iptal edilir diye düşünüyorum. Çok sağlıklı bir uygulama değil. Ama bu uygulama yasal düzenleme yapılıncaya kadar bizler de elimizden geleni yapıp, doğru beyanı doğru ölçümü yapmaya çalışacağız” dedi.
“Parasını geri alamayacak”
Vatandaşların başvuru yaptığı anda devlete 3-4 bin TL civarında para ödediğini söyleyen Eren; “Vatandaş fazla aydınlanmadığı için sorunlu olan kısmın çözüleceğini sanıyor. Bazen böyle olmayabilir. Yanlış beyanda bulunduğu için de o parasını da geri alamayacak. Hem iptal edilecek alacağı yapı tutanağı, hem de parasını geri alamayacak. Ortada öyle bir sıkıntı var. O nedenle vatandaşın çok dikkatli olması gerekiyor. Bir uzmandan destek almalı. Bugün bizler bile zorlanıyoruz e-devlet şifresiyle internet ortamına girip kayıt yapmak gerçekten zor. Eğitimli insanların bile zorlandığı bir beyan süreci var. Bunun daha basitleşmesi, bu yapılmadı. O nedenle yardım almalarında yarar var diye düşünüyorum” sözlerine yer verdi.


Kaynak: Uğur AKAGÜNDÜZ 1842 Kişi tarafından okundu.
Yazdır Yorum Ekle
1 2 3 4 5 Henüz puan verilmemiş

Yorumlar  ( 0 ) yorum
İlk yorumlayan siz olun. Yorum yapmak için tıklayınız.
Bu Kategoriye Ait Diğer Başlıklar
Çevreye de hayvanlara da zarar Çevreye de hayvanlara da zarar 22.2.2019
İşçi adaydan ücretsiz ulaşım sözü İşçi adaydan ücretsiz ulaşım sözü 22.2.2019
Uymaz, Meclis’i topladı Uymaz, Meclis’i topladı 22.2.2019
Kozan’dan gururlu veda Kozan’dan gururlu veda 22.2.2019
İttifak dışı adayları açıkladı İttifak dışı adayları açıkladı 22.2.2019
Adli Tıp, muayene tarihi verdi Adli Tıp, muayene tarihi verdi 22.2.2019
Çözüm; aile işletmeleri Çözüm; aile işletmeleri 22.2.2019
İkinci kez zarar verildi İkinci kez zarar verildi 21.2.2019
Fahiş fiyat beze de yansıdı Fahiş fiyat beze de yansıdı 21.2.2019
Cinsiyetçi kavrama yer yok Cinsiyetçi kavrama yer yok 21.2.2019
Anket
Edirne haberlerini nasıl ve nereden takip ediyorsunuz?

Yerel Gazete 46
Web Siteleri 64
Facebook 84
Twitter 4
Instagram 2
Youtube 6


Ankete 206 kişi katıldı
Tüm Yazarlar
Murat Savaş
Pazar tezgâhı
Murat Savaş

Namık K. Döleneken
İsveç’te belediye başkanı olmak…
Namık K. Döleneken

Nefize Ramadan
Toprak, çocuk, doğa… Çöp
Nefize Ramadan

Filiz Mandacı
SÖNMESİ GEREKEN YANGIN KALPLERDE
Filiz Mandacı
Künye
Arşiv
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Rss Listesi
Video Galeri
Foto Galeri
Sinema
Firma Rehberi
Köşe Yazarları
Edirne
Keşan
Uzunköprü
İpsala
Havsa
Meriç
Enez
Süloğlu
Lalapaşa
Spor
Sitemizde bulunan yazı, video, fotoğraf ve haberler izinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.

© Copyright - 2005-2019 Edirne Gündem Gazetesi Tüm Hakları Saklıdır.


Tasarım & Kodlama
Sabri KÖK
Sitemiz abonesidir.